Dahilan ng pagdating ng hapon sa pilipinas ayos

Dahilan ng pagdating ng hapon sa pilipinas ayos

May mga patakarang ipinatupad ang

Samantala, naganap ang negosasyon sa pagitan ni Emilio Aguinaldo at ng mga opisyal ng Estados Unidos habang nasa Hong Kong at pagdaka sa Singapore. Ito ay ang paghahanda sa pagtatayo ng isang parokya. Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

Ikalawa, ang pagkakalikha ng mga piling tao na nag-aari ng mga lupain. Ang mga paring misyonero naman ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng doctrina. Ito ay nagsisimbolo ng espada at hinding mapayapang paraan dahil ginagamitan ito ng lakas-militar.

Quezon na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagkaroon ng iba pang mga panghihimagsik laban sa Espanya. Nahikayat ni Dewey si Aguinaldo na magbalik sa Pilipinas. Nagtagal nang tatlong mga taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas. Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa politika at humina ang ekonomiya ng bansa.

Ang mga lakas-militar o guardia civil ang namamahala sa kolonisasyon. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones ang tinatawag na Martsa ng Kamatayan papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Capas sa lalawigan ng Tarlac. Ang ebanghelisasyon ay isang mapayapang paraan na estratehiya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kristiyanismo sa Pilipinas at nagsisimbolo ito ng krus. Dahil sa patakarang ito, napadali ng mga Espanyol na masakop ang Pilipinas. Kasama ng humigit-kumulang sa mga Cebuano, nabinyagan si Raha Humabon sa ngalan ng Kristiyanismo.

Ito ay ang ebanghelisasyon at ang kolonisasyon. Ngunit ang taong transisyon mula sa komonwelt patungo sa isang soberanyang bansa ay naantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Tumagal ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas bilang isang kolonya nang may mga taon.

Matapos ang entrada, sumunod ang reduccion. May mga patakarang ipinatupad ang mga Espanyol. Ginagamitan ito ng mga lakas-militar upang sakupin ang Pilipinas. Ang panggagalugad ni Magellan ay binubuo ng limang mga barko tinatawag na San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, at Trinidad na mayroong mga tauhang mandaragat.

Nais ng Estados Unidos na masugpo ang panghihimagsik na naganap sa Cuba noong Pebrero dahil sa mga layunin ng Estados Unidos hinggil sa pagnenegosyo. Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.

Ito ang unang hakbang sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nagtatag ang mga Hapones ng isang pamahalaang tau-tauhan lamang nila, na ang nagsisilbing pangulo ay si Jose P. Ang mga paring misyonero rin ang nangangasiwa ng pagbibinyag sa mga simbahang Katoliko. Tinatawag rin sila na di-sibilisado dahil ang kanilang pamumuhay ay kakaiba sa Europa lalo na sa Espanya. Nagtatag ng isang syudad town sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng tatlong siglo.

Matapos ang entrada

Una, ang halos malawakang pagsanib ng sinaunang mga tao sa Pilipinas sa Katolisismong Romano. Ang kolonisasyon naman ay ang kabaliktaran ng ebanghelisasyon. Sa pananakop nila sa Pilipinas, may ginamit silang dalawang pangunahing estratehiya.